Tử Vi Tuổi Ất Mão 1975 Nữ Mạng Năm 2021 Bất Ngờ Được Lộc Trời Cho Giàu Sang Phú Quý Trọn Đời

Quý‌ ‌vị‌ ‌thân‌ ‌mến,‌ ‌vào‌ ‌dịp‌ ‌cuối‌ ‌năm‌ ‌cũ‌ ‌hay‌ ‌đầu‌ ‌năm‌ ‌mới,‌ ‌chắc‌ ‌hẳn‌ ‌ai‌ ‌cũng‌ ‌tò‌ ‌mò‌ ‌muốn‌ ‌biết‌ ‌vận‌ ‌thế‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào,‌ ‌tốt‌ ‌xấu‌ ‌ra‌ ‌sao.‌ ‌Cũng‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌mọi‌ ‌người‌ ‌bước‌ ‌sang‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌Tân‌ ‌sửu,‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌chắc‌ ‌hẳn‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌mong‌ ‌muốn‌ ‌tìm‌ ‌kiếm‌ ‌cho‌ ‌mình‌ ‌một‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌để‌ ‌sang‌ ‌năm‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌thuận‌ ‌lợi,‌ ‌gia‌ ‌đình‌ ‌hòa‌ ‌thuận,‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌vượng‌ ‌tiến,‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌dồi‌ ‌dào.‌ ‌Mời‌ ‌quý‌ ‌vị‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌cùng‌ ‌theo‌ ‌dõi‌ ‌về‌ ‌tử‌ ‌vi‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌1975‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌Tân‌ ‌sửu‌ ‌để‌ ‌biết‌ ‌được‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌cát‌ ‌hung‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌trong‌ ‌năm,‌ ‌kèm‌ ‌theo‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌giúp‌ ‌cho‌ ‌người‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌1975‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌luôn‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌khỏe‌ ‌mạnh,‌ ‌hạnh‌ ‌phúc‌ ‌và‌ ‌viên‌ ‌mãn.‌ ‌

Quý‌ ‌vị‌ ‌thân‌ ‌mến‌ ‌trước‌ ‌khi‌ ‌đi‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌rõ‌ ‌hơn‌ ‌về‌ ‌vận‌ ‌trình‌ ‌của‌ ‌nữ‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌trong‌năm‌ ‌2021‌ ‌thì‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌cùng‌ ‌điểm‌ ‌qua‌ ‌về‌ ‌tổng‌ ‌quan‌ ‌tử‌ ‌vi‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌nha.‌ ‌

 ‌

Sau‌ ‌một‌ ‌năm‌ ‌chịu‌ ‌sự‌ ‌kìm‌ ‌kẹp‌ ‌của‌ ‌Thái‌ ‌Tuế‌ ‌bước‌ ‌vào‌ ‌năm‌ ‌Tân‌ ‌sửu‌ ‌2021‌ ‌nữ‌ ‌tuổi‌ ‌1975‌ ‌đã‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌gì‌ ‌với‌ ‌Thái‌ ‌Tuế.‌ ‌Tuy‌ ‌vậy‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌Tân‌ ‌Sửu,‌ ‌Thái‌ ‌Tuế‌ ‌phát‌ ‌sinh‌ ‌Thiên‌ ‌Tài‌ ‌tinh‌ ‌và‌ ‌Thiên‌ ‌Quan‌ ‌tinh,‌ ‌đã‌ ‌tạo‌ ‌nhiều‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌và‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌bất‌ ‌ngờ‌ ‌cho‌ ‌bản‌ ‌mệnh.‌ ‌ ‌

Năm‌ ‌2021‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌cô‌ ‌gái‌ ‌tuổi‌ ‌Mão‌ ‌sinh‌ ‌năm‌ ‌1975‌ ‌đã‌ ‌46‌ ‌tuổi‌ ‌sẽ‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌đến‌ ‌sự‌ ‌nghiệp,‌ ‌sẽ‌ ‌gây‌ ‌hại‌ ‌đôi‌ ‌chút‌ ‌đến‌ ‌vận‌ ‌may‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌và‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌trong‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌sắp‌ ‌tới.‌ ‌ ‌Thiên‌ ‌Tài‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌mạnh‌ ‌mẽ‌ ‌về‌ ‌phương‌ ‌diện‌ ‌tài‌ ‌chính,‌ ‌thu‌ ‌hút‌ ‌thêm‌ ‌thu‌ ‌nhập‌ ‌ngoài‌ ‌luồng‌ ‌từ‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌buôn‌ ‌bán‌ ‌hay‌ ‌đầu‌ ‌tư.‌ ‌Nguồn‌ ‌thu‌ ‌nhập,‌ ‌chính‌ ‌chưa‌ ‌có‌ ‌dấu‌ ‌hiệu‌ ‌tăng‌ ‌mạnh.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ ‌bạn‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌thật‌ ‌cẩn‌ ‌thận‌ ‌về‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌bạc‌ ‌vì‌ ‌bạn‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌quá‌ ‌chu‌ ‌toàn‌ ‌và‌ ‌chắc‌ ‌chắn‌ ‌về‌ ‌tiền‌ ‌bạc‌ ‌cho‌ ‌lắm.‌ ‌ ‌

Trong‌ ‌năm‌ ‌bạn‌ ‌cần‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌hơn‌ ‌về‌ ‌tình‌ ‌cảm,‌ ‌vận‌ ‌hoa‌ ‌đào‌ ‌sẽ‌ ‌cản‌ ‌trở‌ ‌tình‌ ‌cảm‌ ‌vợ‌ ‌chồng,‌ ‌thậm‌ ‌chí‌ ‌sẽ‌ ‌khiến‌ ‌hôn‌ ‌nhân‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌bị‌ ‌đổ‌ ‌vỡ‌ ‌đó.‌ ‌Bạn‌ ‌nên‌ ‌tâm‌ ‌sự‌ ‌và‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌đến‌ ‌chồng‌ ‌và‌ ‌gia‌ ‌đình‌ ‌nhiều‌ ‌hơn‌ ‌đừng‌ ‌quá‌ ‌mải‌ ‌mê‌ ‌công‌ ‌việc.‌ ‌Có‌ ‌thể‌ ‌thấy‌ ‌được‌ ‌sau‌ ‌khi‌ ‌thoát‌ ‌khỏi‌ ‌sự‌ ‌kìm‌ ‌kẹp‌ ‌của‌ ‌Thái‌ ‌Tuế‌ ‌và‌ ‌dịch‌ ‌bệnh‌ ‌năm‌ ‌2020,‌ ‌sang‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌nữ‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌gặp‌ ‌được‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌từ‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌cho‌ ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌sống.‌ ‌Để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tận‌ ‌dụng‌ ‌vận‌ ‌may,‌ ‌tạo‌ ‌nên‌ ‌sự‌ ‌bứt‌ ‌phá‌ ‌bù‌ ‌đắp‌ ‌những‌ ‌tháng‌ ‌ngày‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌gì‌ ‌tiến‌ ‌triển‌ ‌thì‌ ‌thầy‌ ‌Gia‌ ‌Cát‌ ‌khuyên‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌hãy‌ ‌đeo‌ ‌thêm‌ ‌pháp‌ ‌khí‌ ‌Bát‌ ‌Bảo‌ ‌Tâm‌ ‌Kinh.‌ ‌Sức‌ ‌mạnh‌ ‌của‌ ‌pháp‌ ‌khí‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌thuận‌ ‌lợi,‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌và‌ ‌hanh‌ ‌thông‌ ‌hơn‌ ‌rất‌ ‌nhiều,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌điều‌ ‌đó‌ ‌đều‌ ‌nhờ‌ ‌vào‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌chiêu‌ ‌mời‌ ‌quý‌ ‌nhân‌ ‌giúp‌ ‌đỡ‌ ‌của‌ ‌vòng.‌ ‌Đồng‌ ‌thời‌ ‌vòng‌ ‌còn‌ ‌giúp‌ ‌tăng‌ ‌vận‌ ‌khí,‌ ‌chiêu‌ ‌cát‌ ‌lành,‌ ‌cải‌ ‌mệnh,‌ ‌tăng‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌và‌ ‌chiêu‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌cho‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌Sở‌ ‌dĩ‌ ‌vòng‌ ‌có‌ ‌sức‌ ‌mạnh‌ ‌lớn‌ ‌như‌ ‌vậy‌ ‌là‌ ‌do‌ ‌kết‌ ‌cấu‌ ‌của‌ ‌vòng‌ ‌rất‌ ‌đặc‌ ‌biệt.‌ ‌Mặt‌ ‌trước‌ ‌của‌ ‌vòng‌ ‌là‌ ‌8‌ ‌pháp‌ ‌lớn‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌Phật,‌ ‌cộng‌ ‌thêm‌ ‌vòng‌ ‌trong‌ ‌cùng‌ ‌được‌ ‌khắc‌ ‌bộ‌ ‌Lục‌ ‌Tự‌ ‌Đại‌ ‌Minh‌ ‌Chú‌ ‌“Um‌ ‌Ma‌ ‌Ni‌ ‌Pad‌ ‌Me‌ ‌Hum”.‌ ‌Mặt‌ ‌sau‌ ‌là‌ ‌bộ‌ ‌chú‌ ‌“Bát‌ ‌Nhã‌ ‌Ba‌ ‌-‌ ‌La‌ ‌-‌ ‌Mật‌ ‌Đa‌ ‌Tâm‌ ‌Kinh”,‌ ‌kèm‌ ‌theo‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌đài‌ ‌sen‌ ‌được‌ ‌chạm‌ ‌khắc‌ ‌tinh‌ ‌tế.‌ ‌Cuối‌ ‌cùng‌ ‌là‌ ‌phần‌ ‌trên‌ ‌của‌ ‌vật‌ ‌phẩm‌ ‌của‌ ‌vật‌ ‌phẩm‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌bông‌ ‌hoa‌ ‌Bạch‌ ‌Liên‌ ‌với‌ ‌sức‌ ‌sống‌ ‌mãnh‌ ‌liệt‌ ‌và‌ ‌thuần‌ ‌khiết.‌ ‌Tất‌ ‌cả‌ ‌đều‌ ‌tạo‌ ‌nên‌ ‌1‌ ‌vật‌ ‌phẩm‌ ‌hoàn‌ ‌hảo‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌gặp‌ ‌nhiều‌ ‌điều‌ ‌tốt‌ ‌lành,‌ ‌tiền‌ ‌tài‌ ‌dư‌ ‌dả‌ ‌và‌ ‌luôn‌ ‌bình‌ ‌an.‌ ‌

 ‌

Quý‌ ‌vị‌ ‌thân‌ ‌mến,‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌nắm‌ ‌rõ‌ ‌lá‌ ‌số‌ ‌tử‌ ‌vi‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌sẽ‌ ‌dựa‌ ‌vào‌ ‌sao‌ ‌hạn‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌sao‌ ‌chiếu‌ ‌theo‌ ‌năm.‌ ‌Qua‌ ‌đó‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌kết‌ ‌luận‌ ‌về‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌theo‌ ‌4‌ ‌phương‌ ‌diện‌ ‌chính:‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌-‌ ‌tài‌ ‌chính,‌ ‌công‌ ‌danh‌ ‌-‌ ‌công‌ ‌việc,‌ ‌tình‌ ‌duyên‌ ‌-‌ ‌gia‌ ‌đạo‌ ‌và‌ ‌sức‌ ‌khỏe.‌ ‌Từ‌ ‌đó‌ ‌quý‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌được‌ ‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌tổng‌ ‌quan‌ ‌nhất‌ ‌về‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021.‌ ‌Xin‌ ‌mời‌ ‌quý‌ ‌vị‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌cùng‌ ‌theo‌ ‌dõi‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌nhé.‌ ‌

 ‌

1.Về‌ ‌mặt‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌

 Tử‌ ‌vi‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌đã‌ ‌không‌ ‌còn‌ ‌bị‌ ‌Thái‌ ‌Tuế‌ ‌che‌ ‌mờ,‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌trong‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌vào‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌nhưng‌ ‌trình‌ ‌độ‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌chưa‌ ‌đủ,‌ ‌vì‌ ‌thế‌ ‌mà‌ ‌bạn‌ ‌thường‌ ‌dễ‌ ‌bỏ‌ ‌lỡ‌ ‌cơ‌ ‌hội,‌ ‌bạn‌ ‌cần‌ ‌trau‌ ‌dồi‌ ‌và‌ ‌hoàn‌ ‌thiện‌ ‌bản‌ ‌thân,‌ ‌chuẩn‌ ‌bị‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌và‌ ‌phấn‌ ‌đấu‌ ‌nhiều‌ ‌hơn‌ ‌nữa‌ ‌để‌ ‌nhận‌ ‌lấy‌ ‌những‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌tốt,‌ ‌nếu‌ ‌không‌ ‌thì‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌suôn‌ ‌sẻ‌ như‌ ‌ý‌ ‌bạn‌ ‌muốn.‌ ‌Tuy‌ ‌không‌ ‌bị‌ ‌Thái‌ ‌Tuế‌ ‌kìm‌ ‌kẹp‌ ‌nhưng‌ ‌vận‌ ‌trình‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌nữ‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌vẫn‌ ‌có‌ ‌những‌ ‌biến‌ ‌động‌ ‌nhỏ,‌ ‌tuy‌ ‌đã‌ ‌làm‌ ‌việc‌ ‌nhiều‌ ‌năm‌ ‌nhưng‌ ‌do‌ ‌tính‌ ‌cách‌ ‌khiến‌ ‌cho‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌không‌ ‌mấy‌ ‌tiến‌ ‌triển,‌ ‌mãi‌ ‌chỉ‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌thành‌ ‌viên‌ ‌bình‌ ‌thường‌ ‌của‌ ‌công‌ ‌ty.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên‌ ‌trong‌ ‌hung‌ ‌có‌ ‌cát‌ ‌thời‌ ‌điểm‌ ‌nửa‌ ‌cuối‌ ‌tháng‌ ‌7‌ ‌sẽ‌ ‌gặp‌ ‌được‌ ‌quý‌ ‌nhân,‌ ‌giúp‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌trong‌ ‌tương‌ ‌lai.‌ ‌Để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌may‌ ‌mắn,‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌hãy‌ ‌đeo‌ ‌bên‌ ‌mình‌ ‌vòng‌ ‌Bát‌ ‌Bảo‌ ‌Tâm‌ ‌Kinh.‌ ‌Sức‌ ‌mạnh‌ ‌của‌ ‌pháp‌ ‌khí‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌thuận‌ ‌lợi,‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌và‌ ‌hanh‌ ‌thông‌ ‌hơn‌ ‌rất‌ ‌nhiều,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌điều‌ ‌đó‌ ‌đều‌ ‌nhờ‌ ‌vào‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌chiêu‌ ‌mời‌ ‌quý‌ ‌nhân‌ ‌giúp‌ ‌đỡ‌ ‌của‌ ‌vòng.‌ ‌Đồng‌ ‌thời‌ ‌vòng‌ ‌còn‌ ‌giúp‌ ‌chiêu‌ ‌mời‌ ‌quý‌ ‌nhân‌ ‌giúp‌ ‌đỡ‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌mệnh.‌ ‌

 ‌2.Về‌ ‌mặt‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌

 Vận‌ ‌trình‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌có‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌thì‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌kéo‌ ‌theo‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌dồi‌ ‌dào.‌ ‌Điều‌ ‌này‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌ngoại‌ ‌lệ‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão.‌ ‌Do‌ ‌vận‌ ‌trình‌ ‌sự‌ ‌nghiệp‌ ‌năm‌ ‌nay‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌sa‌ ‌sút‌ ‌nên‌ ‌mức‌ ‌lương‌ ‌cũng‌ ‌giảm‌ ‌đi‌ ‌đáng‌ ‌kể.‌ ‌Nguồn‌ ‌thu‌ ‌nhập‌ ‌chính‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌nhưng‌ ‌nguồn‌ ‌thu‌ ‌nhập‌ ‌phụ‌ ‌tăng‌ ‌lên‌ ‌là‌ ‌do‌ ‌có‌ ‌vận‌ ‌Thiên‌ ‌Tài‌ ‌và‌ ‌Chính‌ ‌Tài.‌ ‌Trong‌ ‌năm‌ ‌Tân‌ ‌Sửu‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌những‌ ‌nguồn‌ ‌thu‌ ‌nhập‌ ‌bên‌ ‌ngoài.‌ ‌Bạn‌ ‌nên‌ ‌dùng‌ ‌số‌ ‌tiền‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌trước‌ ‌đó‌ ‌để‌ ‌đầu‌ ‌tư,‌ ‌bất‌ ‌kể‌ ‌rủi‌ ‌ro‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌lớn‌ ‌hay‌ ‌nhỏ‌ ‌đều‌ ‌có‌ ‌lãi‌ ‌tương‌ ‌ứng,‌ ‌sẽ‌  ‌không‌ ‌bị‌ ‌lỗ.‌ ‌Năm‌ ‌2021‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌nhiều‌ ‌việc‌ ‌lớn‌ ‌phát‌ ‌sinh‌ ‌trong‌ ‌gia‌ ‌đình‌ ‌như‌ ‌ma‌ ‌chay,‌ ‌hiếu‌ ‌hỷ,‌ ‌tiền‌ ‌đóng‌ ‌học‌ ‌cho‌ ‌con,‌ ‌đi‌ ‌du‌ ‌lịch…‌ ‌khiến‌ ‌tiền‌ ‌bạc‌ ‌lúc‌ ‌có‌ ‌lúc‌ ‌không,‌ ‌tài‌ ‌chính‌ ‌nhiều‌ ‌bất‌ ‌ổn.‌ ‌Bạn‌ ‌cần‌ ‌cẩn‌ ‌thận‌ ‌cân‌ ‌bằng‌ ‌chi‌ ‌tiêu‌ ‌để‌ ‌tránh‌ ‌rơi‌ ‌vào‌ ‌hoàn‌ ‌cảnh‌ ‌bế‌ ‌tắc.‌ ‌Chính‌ ‌vì‌ ‌vậy‌ ‌mà‌ ‌thầy‌ ‌Gia‌ ‌Cát‌ ‌có‌ ‌khuyên‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌hãy‌ ‌mang‌ ‌bên‌ ‌mình‌ ‌vòng‌  ‌Bát‌ ‌Bảo‌ ‌Tâm‌ ‌Kinh.‌ ‌Với‌ ‌sức‌ ‌mạnh‌ ‌của‌ ‌pháp‌ ‌khí‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌tăng‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌và‌ ‌chiêu‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌cho‌ ‌sự‌ ‌nghiệp,‌ ‌công‌ ‌việc,‌ ‌việc‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌hay‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌này.‌ ‌

 ‌

3.Về‌ ‌mặt‌ ‌tình‌ ‌duyên‌ ‌

 ‌Trong‌ ‌chuyện‌ ‌tình‌ ‌cảm,‌ ‌năm‌ ‌nay‌ ‌có‌ ‌những‌ ‌chỗ‌ ‌cần‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌chú‌ ‌ý,‌ ‌nhiều‌ ‌mâu‌ ‌thuẫn‌ ‌sẽ‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌đổ‌ ‌vỡ‌ ‌hôn‌ ‌nhân,‌ ‌nếu‌ ‌vận‌ ‌đào‌ ‌hoa‌ ‌càng‌ ‌cao‌ ‌thì‌ ‌sẽ‌ ‌thêm‌ ‌kẻ‌ ‌thứ‌ ‌ba‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌khiến‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌bạn‌ ‌đi‌ ‌đến‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌ly‌ ‌hôn‌ ‌và‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌thành‌ ‌những‌ ‌kẻ‌ ‌xa‌ ‌lạ.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌vào‌ ‌năm‌ ‌2021,‌ ‌nếu‌ ‌không‌ ‌muốn‌ ‌ly‌ ‌hôn,‌ ‌tốt‌ ‌hơn‌ ‌hết‌ ‌bạn‌ ‌nên‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌nhiều‌ ‌hơn‌ ‌đến‌ ‌chồng‌ ‌con‌ ‌và‌ ‌tăng‌ ‌thêm‌ ‌sự‌ ‌nồng‌ ‌nhiệt‌ ‌của‌ ‌hôn‌ ‌nhân.‌ ‌Thầy‌ ‌Gia‌ ‌Cát‌ ‌khuyên‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌hãy‌ ‌đeo‌ ‌vòng‌ ‌tay‌ ‌Tam‌ ‌Hợp‌ ‌Quý‌ ‌Nhân‌ ‌hàng‌ ‌ngày.‌ ‌Khi‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌bên‌ ‌mình‌ ‌vòng‌ ‌tay‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌kích‌ ‌hoạt‌ ‌tình‌ ‌duyên‌ ‌và‌ ‌vận‌ ‌đào‌ ‌hoa‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌trong‌ ‌năm.‌ ‌Ngoài‌ ‌ra‌ ‌vòng‌ ‌tay‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌xua‌ ‌tan‌ ‌mâu‌ ‌thuẫn‌ ‌trong‌ ‌nhà,‌ ‌tình‌ ‌cảm‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ngày‌ ‌càng‌ ‌khăng‌ ‌khít‌ ‌và‌ ‌bền‌ ‌chặt‌ ‌hơn.‌ ‌Mong‌ ‌rằng‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌người‌ ‌độc‌ ‌thân‌ ‌sẽ‌ ‌sớm‌ ‌tìm‌ ‌được‌ ‌nửa‌ ‌kia‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌ ‌

 ‌4.Về‌ ‌mặt‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌

 ‌Mặc‌ ‌dù‌ ‌những‌ ‌cô‌ ‌nàng‌ ‌tuổi‌ ‌Mão‌ ‌sinh‌ ‌năm‌ ‌1975‌ ‌đã‌ ‌46‌ ‌tuổi‌ ‌nhưng‌ ‌khi‌ ‌còn‌ ‌trẻ‌ ‌nữ‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌đã‌ ‌tự‌ ‌giác‌ ‌hơn,‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌tập‌ ‌thể‌ ‌dục‌ ‌và‌ ‌ăn‌ ‌uống‌ ‌tốt,‌ ‌điều‌ ‌này‌ ‌cũng‌ ‌nhất‌ ‌quán‌ ‌trong‌ ‌suốt‌ ‌cả‌ ‌năm‌ ‌nên‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌tự‌ ‌nhiên‌ ‌khỏe‌ ‌mạnh‌ ‌hơn.‌ ‌Nhưng‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌cô‌ ‌nàng‌ ‌tuổi‌ ‌Mão‌ ‌thường‌ ‌xuyên‌ ‌phải‌ ‌làm‌ ‌thêm‌ ‌giờ‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌nên‌ ‌giảm‌ ‌bớt‌ ‌số‌ ‌lượng‌ ‌đồ‌ ‌ăn‌ ‌mang‌ ‌về‌ ‌và‌ ‌không‌ ‌nên‌ ‌thức‌ ‌khuya‌ ‌thường‌ ‌xuyên.‌ ‌Dù‌ ‌có‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌tốt‌ ‌là‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌bỏ‌ ‌qua‌ ‌tình‌ ‌hình‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌vẫn‌ ‌cần‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌hơn‌ ‌Ngoài‌ ‌ra‌ ‌thầy‌ ‌Gia‌ ‌Cát‌ ‌khuyên‌ ‌nữ‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌hãy‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌vòng‌ ‌tay‌ ‌Tam‌ ‌Hợp‌ ‌Quý‌ ‌Nhân‌ ‌Hợi‌ ‌Mão‌ ‌Mùi.‌ ‌Năng‌ ‌lực‌ ‌Tam‌ ‌Hợp‌ ‌Khí‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌đả‌ ‌thông‌ ‌năng‌ ‌lượng‌ ‌ngưng‌ ‌tụ‌ ‌Thiên‌ ‌-‌ ‌Địa‌ ‌-‌ ‌Nhân‌ ‌khí,‌ ‌cân‌ ‌bằng‌ ‌ngũ‌ ‌hành‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌tốt‌ ‌hơn.‌ ‌Đồng‌ ‌thời‌ ‌khi‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌vòng‌ ‌Tam‌ ‌hợp‌ ‌Quý‌ ‌nhân‌ ‌bên‌ ‌mình,‌ ‌vòng‌ ‌tay‌ ‌sẽ‌ ‌như‌ ‌một‌ ‌tấm‌ ‌bùa‌ ‌phù‌ ‌hộ‌ ‌và‌ ‌bảo‌ ‌vệ‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌khỏi‌ ‌những‌ ‌hung‌ ‌tinh,‌ ‌thị‌ ‌phi‌ ‌và‌ ‌những‌ ‌họa‌ ‌ngầm‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌chuyến‌ ‌đi,‌ ‌tránh‌ ‌va‌ ‌chạm‌ ‌và‌ ‌đụng‌ ‌độ‌ ‌không‌ ‌đáng‌ ‌có.‌ ‌ ‌

 ‌Quý‌ ‌vị‌ ‌thân‌ ‌mến‌ ‌trong‌ ‌phần‌ ‌tiếp‌ ‌theo‌ ‌xin‌ ‌chia‌ ‌sẻ‌ ‌sao‌ ‌hạn‌ ‌của‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌1975‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌để‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌tổng‌ ‌quan‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌tìm‌ ‌được‌ ‌cách‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌nhất.‌ ‌Xin‌ ‌mời‌ ‌quý‌ ‌vị‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌cùng‌ ‌theo‌ ‌dõi‌ ‌tiếp‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌nha.‌ ‌

 ‌1.Vận‌ ‌hạn‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌của‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌1975‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌

 Trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌sẽ‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌hạn‌ ‌Ngũ‌ ‌Mộ.‌ ‌Hạn‌ ‌Ngũ‌ ‌Mộ‌ ‌là‌ ‌hạn‌ ‌mất‌ ‌của,‌ ‌hao‌ ‌tài,‌ ‌bất‌ ‌an.‌ ‌Bản‌ ‌mệnh‌ ‌tránh‌ ‌mua‌ ‌đồ‌ ‌lậu,‌ ‌mua‌ ‌đồ‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌hóa‌ ‌đơn.‌ ‌Ngoài‌ ‌ra‌ ‌chớ‌ ‌cho‌ ‌người‌ ‌ngủ‌ ‌nhờ‌ ‌kẻo‌ ‌có‌ ‌tai‌ ‌bay‌ ‌vạ‌ ‌gió,‌ ‌đề‌ ‌phòng‌ ‌hao‌ ‌tài‌ ‌mất‌ ‌của.‌ ‌Trong‌ ‌năm,‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌hạn‌ ‌Ngũ‌ ‌Mộ‌ ‌sẽ‌ ‌luôn‌ ‌gặp‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌về‌ ‌tiền‌ ‌bạc,‌ ‌nói‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hơn‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌sẽ‌ ‌bị‌ ‌mất‌ ‌mát‌ ‌về‌ ‌tiền‌ ‌của.‌ ‌Trong‌ ‌đó‌ ‌nặng‌ ‌nhất,‌ ‌rõ‌ ‌ràng‌ ‌nhất‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌việc‌ ‌mua‌ ‌bán‌ ‌hàng‌ ‌hóa,‌ ‌đồ‌ ‌đạc,‌ ‌dễ‌ ‌mua‌ ‌phải‌ ‌đồ‌ ‌không‌ ‌chất‌ ‌lượng,‌ ‌đồ‌ ‌không‌ ‌tốt.‌ ‌Nếu‌ ‌khi‌ ‌mua‌ ‌bán‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌giấy‌ ‌tờ,‌ ‌hóa‌ ‌đơn‌ ‌rõ‌ ‌ràng,‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌bị‌ ‌hỏng‌ ‌không‌ ‌được‌ ‌bảo‌ ‌hành,‌ ‌bị‌ ‌mất‌ ‌do‌ ‌trộm‌ ‌cắp‌ ‌hoặc‌ ‌bị‌ ‌chính‌ ‌quyền‌ ‌tịch‌ ‌thu‌ ‌bởi‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌rõ‌ ‌nguồn‌ ‌gốc.‌ ‌Trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌nữ‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌nên‌  ‌tu‌ ‌nhân‌ ‌tích‌ ‌đức,‌ ‌làm‌ ‌nhiều‌ ‌việc‌ ‌thiện,‌ ‌ủng‌ ‌hộ‌ ‌quyên‌ ‌góp‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌hoàn‌ ‌cảnh‌ ‌khó‌ ‌khăn,‌ ‌bất‌ ‌hạnh.‌ ‌Nên‌ ‌kết‌ ‌giao‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌lương‌ ‌thiện,‌ ‌tránh‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌lừa‌ ‌gạt,‌ ‌lưu‌ ‌manh,‌ ‌dẻo‌ ‌miệng,‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌đa‌ ‌cấp‌ ‌hoặc‌ ‌lô‌ ‌đề,‌ ‌cờ‌ ‌bạc.‌ ‌

 ‌2.‌ ‌Sao‌ ‌chiếu‌ ‌mệnh‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌của‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌1975‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌

Tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌1975‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌là‌ ‌46‌ ‌tuổi‌ ‌bị‌ ‌sao‌ ‌Vân‌ ‌Hán‌ ‌–‌ ‌Ngũ‌ ‌Mộ‌ ‌chiếu‌ ‌mệnh.‌ ‌Người‌ ‌có‌ ‌hạn‌ ‌Ngũ‌ ‌Mộ‌ ‌sẽ‌ ‌luôn‌ ‌gặp‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌về‌ ‌Tiền‌ ‌Bạc,‌ ‌nói‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hơn‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌sẽ‌ ‌bị‌ ‌mất‌ ‌mát‌ ‌về‌ ‌tiền‌ ‌của.‌ ‌Trong‌ ‌đó‌ ‌nặng‌ ‌nhất,‌ ‌rõ‌ ‌ràng‌ ‌nhất‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌việc‌ ‌mua‌ ‌bán‌ ‌hàng‌ ‌hóa,‌ ‌đồ‌ ‌đạc,‌ ‌dễ‌ ‌mua‌ ‌phải‌ ‌đồ‌ ‌không‌ ‌chất‌ ‌lượng,‌ ‌đồ‌ ‌không‌ ‌tốt.‌ ‌Nếu‌ ‌khi‌ ‌mua‌ ‌bán‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌giấy‌ ‌tờ,‌ ‌hóa‌ ‌đơn‌ ‌rõ‌ ‌ràng,‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌bị‌ ‌hỏng‌ ‌không‌ ‌được‌ ‌bảo‌ ‌hành,‌ ‌bị‌ ‌mất‌ ‌do‌ ‌trộm‌ ‌cắp‌ ‌hoặc‌ ‌bị‌ ‌chính‌ ‌quyền‌ ‌tịch‌ ‌thu‌ ‌bởi‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌rõ‌ ‌nguồn‌ ‌gốc.‌ ‌Việc‌ ‌cho‌ ‌người‌ ‌khác‌ ‌ngủ‌ ‌nhờ‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌gây‌ ‌nên‌ ‌hao‌ ‌tiền‌ ‌của,‌ ‌bởi‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌người‌ ‌gian,‌ ‌trộm‌ ‌cắp,‌ ‌dẫn‌ ‌tới‌ ‌thiệt‌ ‌hại‌ ‌về‌ ‌tài‌ ‌chính‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌

 ‌3.‌ ‌Vận‌ ‌niên‌ ‌năm‌ ‌2021‌ ‌của‌ ‌tuổi‌ ‌Ất‌ ‌Mão‌ ‌1975‌ ‌nữ‌ ‌mạng‌ ‌

 ‌Thổ‌ ‌Lộng‌ ‌Nguyệt‌ ‌là‌ ‌thỏ‌ ‌vờn‌ ‌trăng,‌ ‌báo‌ ‌hiệu‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌năm‌ ‌đầy‌ ‌vui‌ ‌vẻ,‌ ‌hạnh‌ ‌phúc,‌ ‌công‌ ‌danh‌ ‌thành‌ ‌đạt,‌ ‌tiền‌ ‌bạc‌ ‌dồi‌ ‌dào.‌ ‌Nhiều‌ ‌công‌ ‌việc‌ ‌trước‌ ‌đây‌ ‌bị‌ ‌bế‌ ‌tắc,‌ ‌đến‌ ‌nay‌ ‌tự‌ ‌nhiên‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌gặp‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌được‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌suôn‌ ‌sẻ.‌ ‌Trong‌ ‌năm‌ ‌này‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌ra‌ ‌ngoài‌ ‌gặp‌ ‌được‌ ‌bạn‌ ‌tốt,‌ ‌ngoài‌ ‌ra‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌tin‌ ‌vui‌ ‌hỷ‌ ‌tín‌ ‌trong‌ ‌gia‌ ‌đình.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌về‌ ‌mặt‌ ‌tài‌ ‌chính‌ ‌thì‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌nay‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌tiêu‌ ‌pha‌ ‌tiền‌ ‌bạc‌ ‌tốn‌ ‌kém‌ ‌nhiều,‌ ‌cho‌ ‌vay‌ ‌mượn‌ ‌khó‌ ‌đòi‌ ‌lại‌ ‌được.‌ ‌Hơn‌ ‌nữa,‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌gặp‌ ‌vận‌ ‌niên‌ ‌Thổ‌ ‌Lộng‌ ‌Nguyệt‌ ‌thì‌ ‌bản‌ ‌mệnh‌ ‌cũng‌ ‌nên‌ ‌hạn‌ ‌chế‌ ‌đến‌ ‌nơi‌ ‌tiệc‌ ‌tùng,‌ ‌ăn‌ ‌uống.‌ ‌

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *